Facebook­annonser

Facebook­annonser

Digitale annonser

Vis annonser i Facebook, Instagram, Messenger eller Facebook Audience Network. Facebook kjennetegnes med stor treffsikkerhet for annonser: et bredt utvalg annonseformater og plasseringer kan kombineres med demografiske og geografiske begrensninger. Passer for virksomheter i alle størrelser som ønsker å nå målgruppen med digitale annonser.

Tjenester

Facebook

  • Utforming av annonser.
  • Annonsestrategier.
NOK 840/time

Facebook Pixel

  • Innstallere Facebook Pixel på hjemmesiden.
NOK 840

Betaling/bindingstid

Månedlig revisjon og rapportering, fra NOK 840, tilkommer. I tillegg kommer et valgfritt annonse­budsjett som i sin helhet betales til Facebook. Månedlig fakturering så lenge arbeidet pågår, og om ikke annet er avtalt. Ingen bindingstid. Alle priser er eksklusive moms. P.t. ikke MVA-pliktig.